privacy en disclaimer

Dank voor het bezoek aan onze website en de warme belangstelling voor dat wat wij aan u presenteren. Veel plezier en mooie momenten beleven wij in het vervaardigen en onderhouden van onze websites. Daar waar het gaat om uw persoonlijke gegevens en privacy doen wij er alles aan wat in ons vermogen ligt deze te beschermen.

Vertrouwelijk
Woodmoor Welfare/MindfulNU respecteert de privacy van u als gebruiker van onze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken de door u verstrekte persoonlijke gegevens uitsluitend om contact met u te onderhouden, op die wijze waarvoor u gekozen heeft, om onze dienstverlening waar mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren, om eventuele bestellingen snel en gemakkelijk te laten verlopen, ten behoeve van het technisch beheer van onze website(s) en voor administratieve- en marketingtoepassingen. Uitgaande van wat wettelijk is toegestaan in de landen waarin de websites worden onderhouden. In dit geval is het Nederlands recht van toepassing.

 

Toestemming
Voor het overige zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Wij vinden de bescherming van uw privacy bij het verwerven en verwerken van uw persoonlijke gegevens uitermate belangrijk en dat is dan ook ons uitgangspunt en aandachtspunt bij alle interne en externe processen bij Woodmoor Welfare.

 

Derden
Woodmoor Welfare zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden doorgeven en/of verkopen en zal deze, eventueel, alleen daar waar wij onderhavige activiteiten niet zelf uitvoeren, uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij eerdergenoemde activiteiten. Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. De opslag en doorgifte van gegevens via internet is beveiligd door middel van de daarvoor geëigende en gebruikelijke technieken.

 

Klikgedrag
Op de website(s) van Woodmoor Welfare worden algemene, niet-identificerende bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening aan u verder optimaliseren.

 

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

 

Wijziging Privacybeleid
Als wij ons privacybeleid wijzigen, treft u op deze pagina’s altijd de meest recente versie aan.

 

© 2023 – Woodmoor Welfare/MindfulNU – Alle rechten voorbehouden.

De uitdrukking “horen, zien en zwijgen” komt van oorsprong uit de leer van de Chinese wijsgeer Confucius, die leefde van 551 tot 479 voor Christus. Hij zegt tegen zijn leerlingen: “Kijk niet naar, luister niet naar, spreek niet uit en richt je niet op wat in strijd is met welvoeglijkheid.”

 

Weerom dank voor het bezoek aan onze website en de warme belangstelling voor dat wat wij aan u presenteren. Veel plezier en mooie momenten beleven wij in het vervaardigen en onderhouden van onze websites. Als u het bezoeken en verblijven op onze websites evenzo ervaart is in ieder geval één van onze wensen in vervulling gegaan. We houden van de regen en zijn dol op de zon, maar voor het geval de bliksem inslaat, willen wij graag dat iedereen nog steeds veilig is en dat de openheid, vrijblijvendheid, veiligheid en bescherming van ons onderlinge internetverkeer geen issue is of wordt. Daarom vragen wij u vriendelijk kennis te nemen van onze disclaimer teksten, hoe gortdroog en gespeend van elk gevoel ze ook mogen zijn.

 

Algemeen
De voorwaarden van onze disclaimer zijn van toepassing op deze website,
www.mindfulnu.nl, van Woodmoor Welfare en voor alle door Woodmoor Welfare vervaardigde en gehoste websites. Wij verzoeken u beslist doch zacht en met vriendelijke bedoelingen onze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van onze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van eventuele specifieke producten en diensten, besteld via deze website, en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

U kunt onze volledige disclaimer opvragen door een e-mail te sturen naar:
info@woodmoorwelfare.nl

In deze disclaimer vindt u alle gegevens rondom gebruiksrecht en aansprakelijkheid ten aanzien van het:

 

Gebruik van deze website
Informatie van en aan derden, producten en diensten Intellectuele

 

eigendomsrechten

 

Communicatie online

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

 

Toepasselijk recht

 

Recht van het aanbrengen van wijzigingen

 

© 2023 – Woodmoor Welfare/MindfulNU

 

Alle rechten voorbehouden.